Styret

Styret i Gjøvik Tennisklubb velges på årsmøtet. Medlemmer velges for en periode på to år. Styrets leder velges hvert år.

 

Axel Løfgren- styreleder Tlf.9119127  axel.lofgren@lofgren.no

 

Margrethe Skattum-styremedlem Tlf. 97128624 margrethe.skattum@hexagonragasco.com

Ruth-Karin Berg-styremedlem Tlf. 90542752 ruthkarin.berg@gmail.com

Iver Myrhaugen-styremedlem Tlf.91833452 i-myrhau@online.no

Tone Myrhaugen- kasserer     Tlf.93600698  idrserv@start.no

Morten Skjell-Larsen
Morten Skjellen-Larsen-nestleder       Tlf 41922763  brefjell@gmail.com
Sebastian Blanc
Sebastian Blanc-styremedlem           Tlf.95883374  sb@tonga-travel.no