Styret

Styret i Gjøvik Tennisklubb velges på årsmøtet. Medlemmer velges for en periode på to år. Styrets leder velges hvert år.

 

Axel Løfgren- styreleder Tlf.9119127  axel.lofgren@lofgren.no

 

 

Petter Schonhowd – nestleder    petter.schonhowd@eurosko.no Tlf:95172433

Iver Myrhaugen-styremedlem Tlf.91833452  imyrhau@online.no

Odd Magne Lundby-styremedlem  Tlf.40221107  omlundby@gmail.com

Tone Myrhaugen- kasserer     Tlf.93600698  idrserv@srart.no

Morten Skjell-Larsen
Morten Skjellen-Larsen-styremedlem       Tlf 41922763  brefjell@gmail.com
Sebastian Blanc
Sebastian Blanc-styremedlem           Tlf.95883374  sb@tonga-travel.no