Sosialtennis

Søndager arrangerer vi sosialtennis i tennishallen fra 11-13. Her vil det være trener tilstede for å hjelpe til med organisering og veiledning hvis dette er ønskelig.

Prisen er 70,-/deltaker. Maks antall deltakere er foreløpig satt til 8.