Velkommen til Gjøvik Tennisklubb

Nyheter

Utesesongen 2018 går mot slutten. Lørdag 29 september kl 12 møtes vi for en siste sosial samling med litt tennis som avsluttes med litt grilling og stening av utebanene. Nett fra baner fjernes og banene låses.

Vi fortsetter for fullt innendørs til sol og varme på nytt gjør banene klare for grussesong 2019

boy playing with fall leaves outdoors
Photo by Scott Webb on Pexels.com

Blog