Åpningsturnering utendørs!

Vi inviterer medlemmer i GTK til åpningsturnering søndag 26. mai kl 12-14

Påmelding til pgranlun@online.no  det blir uformelt doublespill, kongespill og  treningsmodeller, og enkel bevertning og premiering. Meld deg på- kom og møt nye treningskamerater! Trenerne Marta og Per leder arrangementet!