Åpningsturnering utendørs!

Vi inviterer medlemmer i GTK til åpningsturnering søndag 26. mai kl 12-14

Påmelding til pgranlun@online.no  det blir uformelt doublespill, kongespill og  treningsmodeller, og enkel bevertning og premiering. Meld deg på- kom og møt nye treningskamerater!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.