Baneleie

Utendørs

Medlemmer: gratis

Ikke-medlem: 200,-/time

Tennis innendørs

Medlemmer i GTK:

  • Dagtid før 17 og helger kr 200,-/time
  • Kveld fra 17 og ut hverdag kr 250,-/time

Gjester:

  • Dagtid før kl 17, og helger: kr 250,-/time
  • Kveld fra 17 og ut hverdager kr 300,-/time

Abonnement

Medlemmer og gjester kan bli abonnenter i tennis- og squashhallen. Dette gir abonnenten mulighet til å booke en bane, en time pr dag til 0,- i baneleie, uavhengig av klokkeslett. En naturlig betingelse er at det er ledig bane på ønsket spilletid. To abonnenter kan booke en dobbelttime (en time pr. abonnent)

  • Abonnement medlemmer - kr 600,-/mnd
  • Abonnement ikke medlemmer - kr 700,-/mnd
  • Abonnement squash - kr 500,-/mnd
  • Student abb tennis/ squash dagtid før 17 - kr 500,-/mnd

Squash:

200,- /time